Doskwiera Ci obniżony nastrój? – zaangażuj się w wolontariat!

Kim jest wolontariusz?

Wolontariat to z pewnością pojęcie, które każdy sam potrafi wyjaśnić swoimi słowami. Bardzo jednak prawdopodobne, że definicje te będą sie znacznie różniły. Najszerszą i chyba najtrafniejszą posługuje się Polskie Centrum Wolontariatu, gdzie określa się, iż „bycie wolontariuszem to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.”

 

Dlaczego ludzie zostają wolontariuszami i jaki ma to związek z nastrojem?

Już od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku naukowców zaczęły interesować powody, dla których ludzie podejmują się aktywności wolontariackiej. Stwierdzono, że człowiek zajmuje się wolontariatem z pobudek altruistycznych albo egoistycznych. Mówiąć najkrócej: w pierszym przypadku człowiek kieruje się dobrem innej osoby, a w drugim – swoim dobrem. Kilka lat po opublikowaniu pierwszej teorii uznano, że wolontariuszem może kierować również poczucie społecznego zobowiązania. Motorem działań takiej osoby jest poczucie powinności związane z normami społecznymi, które zostały przyswojone zwłaszcza w dzieciństwie. Jednakże dodanie trzeciej możliwości nierozwiązywało problemu zbytniej ogólności, a tym samym dalej było niewystarczające. Dlatego też australijska badaczka – Judy Esmond w 2004 roku podjęła się dogłębnej analizy czynników skłaniających ludzi do podejmowania aktywności wolontariackiej. Według jej badań można wyróżnić aż dziesięć kategorii motywów skłaniających ludzi do pozostania wolontariuszem. Istotne dla pozytwynego wpływu na nastrój jest to, że wolontariat podnosi poczucie wartości i samooceny, pozwala poznać nieodkryte wcześniej umiejętności przydatne w życiu prywatnym jak i zawodowym. Ponadto umożliwia nawiązanie znajomości, które mogą być źródłem wsparcia oraz wielu niezapomnianych przeżyć. Jednakże najciekawszym jest fakt, iż niektórzy badani wolontariusze przyznają, że tego typu działalność pozwala oderwać się od negatywnych emocji.

 

Mając na uwadze to, ile pożytku może przynieść każdej osobie zaangażowanie w wolontariat Fundacja Stabilo zaprasza do udziału w wolontariacie kultury organizowanego przez powstające w Toruniu Europejskie Centrum Wolontariatu Kulturalnego.* Zadanie „Kulturalna Prezydencja” dofinansowane jest ze środków Gminy Miasta Toruń. Więcej informacji na stronach:

 

http://stabilo.org.pl/jakzostacwolontariuszemkakultury,55,l1.htmlhttp://stabilo.org.pl/jakzostacwolontariuszemkakultury,55,l1.html

http://orbitorun.pl/kursfotografiizadarmo,1191,l1.html

 

 

 

AK

na podstawie:

  • Clary, E.G., Snyder, M., Ridge, R. Volunteers’ motivations: a functional strategy for the recruitment, placement, and retention of volunteers. Nonprofit Management and Leadership, 1992, 2, 333-350.
  • Esmond, J., Developing the Volunteer Motivation Inventory, Clanwa Inc., 2004
  • Fitch, R.T. (1987). Characteristics and motivations of college students volunteering for community service. Journal of College Student Personnel, 28, 424-431.
  • Frisch, M.B., & Gerrard, M. (1981). Natural helping systems: Red Cross volunteers. American Journal of Community Psychology, 9, 567-579.Horton-Smith, D. (1981). Altruism, volunteers, and volunteerism. Journal of Voluntary Action Research, 10, 21-36.
  • http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=92

 

*Oferta jest skierowana tyko do mieszkańców Torunia

 

 

Polityka prywatności|Regulamin