Dotykała największych

Choroba afektywna dwubiegunowa dotykająca artystów nie jest zapewne przypadkiem. Tak ocenia wielu naukowców. Zapraszamy was dziś do lektury książki profesora Janusza Rybakowskiego „Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej”. To kompendium potrzebnej każdemu choremu wiedzy.
Aby zachęcić do lektury, proponujemy najpierw dwa niezwykle ciekawe wywiady udzielone przez profesora, który jest zresztą szefem komitetu naukowego naszego portalu.
- Chorobie tej niektórzy specjaliści przypisują wręcz aspekty kulturowe właściwe, na przykład dla powstawania społeczeństwa amerykańskiego, dla którego głównym wyznacznikiem życiowego celu był sukces. Próbuje się dowodzić, że osoby mające skłonności do podejmowania szybkich, ryzykownych decyzji, dla których praca zawodowa stawała się nie tyle pasją, ile wręcz manią, osiągały sukces i w drodze selekcji wypierały jednostki mniej przedsiębiorcze, mniej aktywne i odważne. Chorobą afektywną dwubiegunową dotknięci byli prawdopodobnie poeta George Byron, pisarka Virginia Woolf, muzyk jazzowy Charlie Parker, kompozytor Irving Berlin oraz producent słynnego filmu „Przeminęło z wiatrem” David Selznick i twórca amerykańskiego system finansowego, Alexander Hamilton. Dla większości z nich choroba nie zakończyła się tragedią, ale z pewnością przysporzyła im wielu osobistych kłopotów – opowiada w jednym z wywiadów profesor Janusz Rybakowski.

Wywiad nr 1

Wywiad nr 2

Polityka prywatności|Regulamin