Ewolucyjne koncepcje zaburzeń afektywnych

Twórca teorii ewolucji, Karol Darwin, zakładał, że – podobnie jak cechy fizyczne – cechy psychiczne ludzkiego gatunku powstały w wyniku działania doboru naturalnego i doboru płciowego. W swej pracy "The expression of emotion in man and animals", opublikowanej w roku 1872, wykazywał, że wyrażanie emocji za pomocą układu mięśni twarzy jest podobne u większości ludzkich społeczności, zarówno rozwiniętych, jak i prymitywnych. Wykazywał też podobieństwa z wieloma gatunkami ssaków, zwłaszcza naczelnych. Interpretował to jako dowód działania procesów ewolucyjnych.
Oryginalną próbą włączenia myślenia ewolucyjnego do psychiatrii były koncepcje Jana Mazurkiewicza, który zaproponował, by zaburzenia psychiczne rozumieć jako przejście do wcześniejszych ewolucyjnie sposobów myślenia i postrzegania świata.

pobierz artykuł

Polityka prywatności|Regulamin