Fundacja Stabilo

Fundacja Stabilo powstała w 2007 roku w Toruniu. Początkowo głównym celem Fundacji była pomoc osobom chorym na Chorobę Afektywną Dwubiegunową oraz Depresję, W trakcie działania okazało się, iż pośrednią przyczyną depresji wielu z beneficjentów jest wykluczenie z rynku pracy. Z tego powodu Fundacja postanowiła poszerzyć swoją działalność o aktywizację osób długotrwale bezrobotnych. Aktualnie walka z bezrobociem, zwiększanie kwalifikacji bezrobotnych zostały uznane przez zarząd fundacji za jeden z głównych celów. Działalność ta obok wspierania chorych i ich rodzin, propagowania tematyki związanej z chorobami psychicznymi oraz działalność na rzecz społeczności lokalnej jest dziś jednym z filarów Fundacji.

Fundacja prowadzi:

  • indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne. Projekt finansowany ze środków własnych Fundacji
  • portal www.afektywni.pl, dedykowany chorym na zaburzenia afektywne, ich rodzinom oraz specjalistom (lekarze, psychologowie, prawnicy). Projekt finansowany ze środków własnych Fundacji
  • projekty w ramach PO KL, finansowane ze środków EFS
  • „Spotkania z afektywnością- kampania społeczna Fundacji Stabilo”, kampania informacyjna przeznaczona dla mieszkańców miasta Toruń. Ten zrealizowany już projekt był finansowany ze środków Urzędu Miasta Toruń.
  • Organizuje konferencje naukowe
  • kampanię społeczną zorganizowaną wspólnie z RC fundacją konsultingu i rehabilitacji promującą zdrowie psychiczne. Ma ona zwrócić uwagę mieszkańców Torunia na powagę zagrożenia, jakim są zaburzenia psychiczne. W jej ramach w toruńskich urzędach, akademikach i  instytucjach umieszczono plakaty poświęcone problematyce zdrowia psychicznego, kolportowane były także ulotki. Kluczowymi wydarzeniami był Festyn Rodzinny organizowany w niedzielę 13 czerwca w Parku Miejskim – to element Święta Bydgoskiego Przedmieścia. Zaplanowano tam koncert toruńskich zespołów - zagrali m.in. Tin Pan Alley, MGM, Homo Faber czy Jesień. W październiku kampanię zwieńczy konferencja w Książnicy Kopernikańskiej. Jej temat to: „Osoby chore psychicznie na rynku pracy“.

Fundacja Stabilo
Adres Biura Fundacji:
87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 30/6
tel. (+48) 0 56 678 84 16

tel. kom. 506 275 002
fax (+48) 0 56 682 80 84
Czynne w godzinach 08.00-15.30 od poniedziałku do piątku
e-mail: biuro@stabilo.org.pl

Zarząd Fundacji
Łukasz Broniszewski - Prezes Zarządu l.broniszewski@stabilo.org.pl
Krzysztof Izdebski- Wiceprezes Zarządu k.izdebski@stabilo.org.pl
Dawid Kwiatkowski - Wiceprezes Zarządu d.kwiatkowski@stabilo.org.pl
 
Rada Fundacji
Beata Podwojska - Fundatorka
Małgorzata Kowalska
dr Patryk Tomaszewski
 

Biuro Fundacji

Łukasz Broniszewski l.broniszewski@stabilo.org.pl
Koordynator projektu "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu" 

Katarzyna Rogalewicz 
k.rogalewicz@stabilo.org.pl
Specjalistka ds. rozliczeń i monitoringu w projekcie: "Pracuję-zyskuję"

Agata Broniszewska 
a.broniszewska@stabilo.org.pl
Koordynatorka projektów "Aktywni - II edycja" i "Pracuję-zyskuję"

Milena Mucharska 
m.mucharska@stabilo.org.pl 
Specjalistka ds. rozliczeń i monitoringu w projekcie: "Pokonujemy bariery w drodze do kariery"

Paulina Róg 
p.róg@stabilo.org.pl
Koordynatorka projektu "Prowadzenie i rozwój miejskiego portalu społecznościowego i NGO orbiToruń.pl", Specjalistka ds. rozliczeń w projekcie "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu" , Asystentka techniczna projektu "Pokonujemy bariery w drodze do kariery"

Marcel Woźniak 
m.wozniak@stabilo.org.pl
Specjalista ds. promocji w projekcie "Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu", red. naczelny miejskiego serwisu społecznościowego i NGO orbiToruń.pl 
Karolina Kościukiewicz k.kosciukiewicz@stabilo.org.pl 
Specjalistka ds. rozliczeń i monitoringu  w projekcie "Aktywni - II edycja"
 


Dane do rachunków:
Fundacja Stabilo, Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń
NR KRS: 0000276478
REGON: 340292143
NIP: 956-219-35-98

 

Nr rachunku bankowego: 88 1540 1304 2035 8971 8812 0013  
Polityka prywatności|Regulamin