Grudziądz. Bezpłatne warsztaty: Trening pracy osoby niepełnosprawnej

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Fundacja Stabilo zaprasza osoby niepełnosprawne o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności) powyżej 18 roku życia, bezrobotne, do udziału w bezpłatnym projekcie „Trening pracy osoby niepełnosprawnej”, dofinansowanym ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt "Trening pracy osoby niepełnosprawnej" kierowany jest do osób niepełnosprawnych o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, posiadających miejsce zamieszkania na terenie powiatu grudziądzkiego, ziemskiego i grodzkiego, pozostających bez pracy.

W ramach projektu odbędą się następujące warsztaty:
- PSYCHOLOGICZNE (7-8.10.2011) - dotyczyć będą budowania poprawnych relacji społecznych, technik asertywności i radzenia sobie ze stresem zarówno w relacjach interpersonalnych, jak i na rynku pracy. Ich częścią będzie także moduł integrujący i motywujący uczestników.
- DORADCZO-ZAWODOWE (10-11.10.2011) - dotyczyć będą kwestii związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy, metodami wypracowywania pozytywnego wizerunku i skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.
- „ABC Przedsiębiorczości” (12-13-14.10.2011) – koncentrować się będą na przedstawieniu głównych zasad oraz wymogów, wynikających z faktu rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w pierwszych miesiącach funkcjonowania na rynku (aspekty prawne oraz ekonomiczno-rachunkowe), a także informacji dotyczących funduszy, niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania działalności gospodarczej. W ramach ćwiczeń uczestnicy będą mieli okazję wypełnić dokumenty związane z zakładaniem działalności gospodarczej, a także zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem firmą, reklamą i marketingiem.
 
Po zakończeniu warsztatów jego uczestnikom zostaną wydane stosowne Zaświadczenia potwierdzające uzyskaną wiedzę i umiejętności.

Rekrutacja
Podstawą kwalifikacji jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczestników, a następnie wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go wraz z kserokopiami dowodu osobistego i orzeczenia o niepełnosprawności do dnia 30.09.2011r.:
- bezpośrednio lub pocztą tradycyjną na adres biur Fundacji Stabilo w Toruniu przy ul. Fosa Staromiejska 30/6 lub Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 1 (nr tel.: 56 644 90 63, 506 275 002),
- za pośrednictwem strony internetowej www.stabilo.org.pl - wysyłając Formularz zgłoszeniowy na adres biuro@stabilo.org.pl;
- pocztą elektroniczną na adres Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń.
 


Termin i miejsce:
Warsztaty odbędą się w dniach 07-14.10.2011r.
Miejsce odbywania się warsztatów: Grudziądz
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie oraz catering  są bezpłatne.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
Zapoznaj się z 
Regulaminem rekrutacji uczestników, a następnie wypełnij Formularz zgłoszeniowy do projektu i wyślij na adres biuro@stabilo.org.pl.

Polityka prywatności|Regulamin