JAK - DLACZEGO - KIEDY rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem

Fox C.
opr. miękka, wyd. 2009
Wydawca: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

„Pamiętasz Kamila? Dwa razy go odratowali, ale on i tak mówił wszystkim, że za którymś razem mu się uda. Nie bardzo mu wierzyli, było to jakieś trudne do pojęcia. Faktycznie, udało mu się. A przecież uczył się dobrze, dobrze zdał maturę, studiował. No i dlaczego? Jego rodzice jakiś czas potem się rozeszli, nie bardzo mogli z tym żyć, siostra wyjechała, omal nie zwariowała po tym, jak go znalazła. Nie wiem, co robi teraz…”

To fragment autentycznej rozmowy dwóch kolegów, którzy spotkali się po trzynastu latach. Kolegów z klasy Kamila. I to oznacza, że ślady, które samobójstwo młodego człowieka zostawia, są jak fale na wodzie – rozchodzą się daleko i trwają długo. Z badań wynika, że każda śmierć samobójcza rani do 1000 osób i trwa w pamięci rodzinnej przez pokolenia.

Czy możemy temu zapobiec? Tak, tylko trzeba wiedzieć jak. Mądrze i ze zrozumieniem.

Przeczytaj tę książkę. To praktyczny poradnik dla profesjonalistów i rodziców, mających do czynienia z młodymi ludźmi, co do których istnieje ryzyko, że albo dokonają samouszkodzenia, albo podejmą próbę samobójstwa.

Autorzy omawiają czynniki ryzyka, włączając w to depresję, nadużywanie substancji odurzających i zachowania antyspołeczne. Przedstawiają również krytyczną analizę podstawowych instrumentów oceniania ryzyka. Opisują, jak można pokierować zachowaniami samobójczymi i zapobiec im oraz omawiają terapie dla tych, którzy dokonali samouszkodzenia, włączając w to programy zapobiegania samobójstwom w szkołach i terapię rodzin. Mowa jest także o popularnych mitach, dotyczących autodestrukcji i różnych definicjach, funkcjonujących w tej dziedzinie.

Książka przejrzyście streszcza i ocenia bieżące badania nad zachowaniami samobójczymi - to podstawowa lektura dla pracowników socjalnych, profesjonalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego, lekarzy, nauczycieli i rodziców.

Claudine Fox pracuje jako badacz w Uniwersytecie w Warwick, w Centre for Primary Health Care Studies. Jej zainteresowania badawcze obejmują również początki zaburzeń odżywiania w dzieciństwie, a także wiedzę i rozumienie przez dzieci chorób umysłowych i fizycznych. Keith Hawton jest profesorem psychiatrii i dyrektorem Ośrodka Badań Suicydologicznych w Uniwersytecie w Oksfordzie. Jest współwydawcą International Handbook od Suicide and Attempted Suicide. Jest laureatem nagród International Association for Suicide Protection (1995), American Association of Suicidology (2001) i American Association for Suicide Prevention (2002).
 

Polityka prywatności|Regulamin