Komitet naukowy

Przewodniczący:

prof. Janusz Rybakowski
Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Członkowie:
prof. Andrzej Czernikiewicz
UMCS, Lublin

dr hab. Jan Jaracz
Katedra Psychiatrii AM w Poznaniu

prof. Jerzy Landowski
AM w Gdańsku

prof. Andrzej Kiejna
AM we Wrocławiu,

dr hab.Dominika Dudek
Collegium Medicum UJ w Krakowie

dr med. Iwona Koszewska
Instytut Psychiatrii i Neurologii wWarszawie

prof. Bassam Aouil
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Ph. D nauk psychologicznych

Polityka prywatności|Regulamin