Leki na CHAD refundowane od 16.12.2010r.

Refundacja leków na CHAD

Od 16 grudnia 2010r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia  w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Na nowej liście pośród 46 innych chorób znajduje się również choroba afektywna dwubiegunowa.
Substancje, które zostały objęte refundacją to: olanzapina, kwetiapina, lamotrygina, arypiprazol (szczegółowe informacje przedstawia tabela poniżej). Leki są objęte opłatą ryczałtową, której wysokość nie może przekraczać 4,25zł (Dz.U. 2009.118.989). Ministerstwo Zdrowia szacuje, że całkowity koszt objęcia tej grupy leków refundacją to 300 mln zł rocznie. Jednakże uzasadnieniem umieszczenia na leków na CHAD jest udostępnienie skutecznej, nowoczesnej terapii dla pacjentów cierpiących na tę chorobę. MZ podkreśla także chęć zniesienia nierówności w dostępie do leków pomiędzy osobami cierpiącymi na zaburzenia afektywne i schizofrenię.

 

 

 

Lp.

Kategoria dostępności

Substancja czynna

Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego

Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jednostkowe opakowanie ryczałtowe

Kod EAN13 opakowania

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Rp

Aripiprazolum

Abilify; tabl.; 15 mg

28 tabl.

30 tabl.

5909990002306

2

Rp

Lamotriginum

Lamitrin; tabl.; 0,025 g

30 tabl.

30 tabl.

5909990354818

3

Rp

Lamotriginum

Lamitrin; tabl.; 0,05 g

30 tabl.

30 tabl.

5909990346219

4

Rp

Lamotriginum

Lamitrin; tabl.; 0,1 g

30 tabl.

30 tabl.

5909990346318

5

Rp

Lamotriginum

Lamitrin; tabl.; 0,1 g

60 tabl.

30 tabl.

5909990346325

6

Rp

Olanzapinum

Zolafren; kaps.; 10 mg

30 kaps.

30 kaps.

5909991064716

7

Rp

Olanzapinum

Zolafren; kaps.; 5 mg

30 kaps.

30 kaps.

5909991064518

8

Rp

Olanzapinum

Zolafren; kaps.; 7,5 mg

30 kaps.

30 tabl.

5909991064617

9

Rp

Olanzapinum

Zolafren; tabl. powl.; 10 mg

30 tabl.

30 tabl.

5909990917013

10

Rp

Olanzapinum

Zolafren; tabl. powl.; 5 mg

30 tabl.

30 tabl.

5909990916917

11

Rp

Quetiapinum

Ketilept 25 mg; tabl. powl.; 0,025 g

30 tabl.

60 tabl.

5909990055531

12

Rp

Quetiapinum

Ketrel; tabl. powl.; 100 mg

60 tabl.

60 tabl.

5909990430857

13

Rp

Quetiapinum

Ketrel; tabl. powl.; 200 mg

60 tabl.

60 tabl.

5909990430888

14

Rp

Quetiapinum

Ketrel; tabl. powl.; 25 mg

30 tabl

60 tabl.

5909990430840

15

Rp

Quetiapinum

Seroquel; tabl. powl.; 100 mg

60 tabl.

60 tabl.

5909990428717

16

Rp

Quetiapinum

Seroquel; tabl. powl.; 200 mg

60 tabl.

60 tabl.

5909990428816

Tabela pochodzi z projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia (5.11.2010r.) w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

 

 

 

 

 

Nowa lista refundacyjna ma obniżyć wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia o ok. 10 mln zł. Natomiast szacuje się, że wprowadzone zmiany przyniosą oszczędności dla budżetu narodowego w wysokości ok. 420 mln zł rocznie.

 

Polityka prywatności|Regulamin