Mieszane stany depresyjne – symptomatologia, rozpowszechnianie i zasady leczenia

Obecnie obowiązujące systemy klasyfikacyjne zaburzeń psychicznych (DSM-IV-TR oraz ICD-10) nie zawierają odrębnej kategorii diagnostycznej mieszanych stanów depresyjnych (MSD). Niemniej jednak zarówno opisy historyczne, jak i dane ze współczesnych badań wyraźnie wskazują, że współwystępowanie objawów (hipo)maniakalnych i depresyjnych jest regułą w obrazie klinicznym zaburzeń afektywnych. Najczęściej wykorzystywanym kryterium rozpoznania MSD jest obecność co najmniej trzech objawów (hipo)manii przez 7 dni w trakcie trwania epizodu dużej depresji. Nie tylko jednak brak formalnych kryteriów MSD, ale także narzędzia oceny psychometrycznej zostały skonstruowane na podstawie symptomów „klasycznej” depresji. Innymi przyczynami trudności z rozpoznaniem MSD mogą być brak wglądu w występujące u pacjentów objawy (hipo)maniakalne, a także dysfunkcje kognitywne utrzymujące się w trakcie trwania epizodu zaburzeń afektywnych.

pobierz artykuł

Polityka prywatności|Regulamin