Neurogenaza dorosłych a depresja

Neurogeneza dorosłych jest procesem powstawania nowych neuronów w mózgu dorosłych ssaków, w tym ludzi, zachodzącym m.in. w zakręcie zębatym formacji hipokampa. Rola nowo powstałych neuronów nie została dotychczas wyjaśniona, choć uważa się, że pełnią one istotne funkcje w procesach uczenia się i pamięci. Wiele obserwacji wskazuje także na to, że proces neurogenezy może wspomagać odpowiedź formacji hipokampa na stres i zapobiegać wystąpieniu depresji. Co więcej, wydaje się również, że nowo powstające neurony odgrywają istotną rolę w działaniu leków przeciwdepresyjnych (LPD). Poniżej przedstawiono wyniki badań, prowadzonych zarówno w modelach zwierzęcych, jak i u ludzi, świadczące o słuszności hipotezy roli neurogenezy w zjawisku depresji, jak również obserwacje kwestionujące tę hipotezę. Nie wyjaśniono dotąd jednoznacznie, czy zahamowanie powstawania nowych neuronów ma wpływ na patogenezę depresji, wydaje się nawet, że inne czynniki są tu decydujące. Jest natomiast bardziej prawdopodobne, że stopień natężenia neurogenezy jest istotny w terapii tego zaburzenia, a przynajmniej niektórych jego postaci. W badaniach na zwierzętach wielokrotnie pokazano, że wzrost neurogenezy dorosłych zachodzi po podawaniu LPD, leków normotymicznych czy też po zastosowaniu innych terapii depresji, a także, że zablokowanie tworzenia nowych neuronów uniemożliwia działanie LPD. Zaczynają sie jednak pojawiać prace kwestionujące rolę neurogenezy dorosłych w działaniu LPD. Opisane rozbieżności wyników mogą odzwierciedlać złożoność i różnorodność samego zjawiska depresji, których manifestacją jest odmienna odpowiedź lub jej brak na działanie różnych leków i terapii przeciwdepresyjnych u pacjentów.

pobierz artykuł

Polityka prywatności|Regulamin