Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej

Janusz Rybakowski
Wydawnictwo Termedia
ISBN 978-83-89825-37-7

Choroba maniakalno-depresyjna stanowi fenomen daleko wykraczający poza jej istotę psychiatryczną czy problem medyczny. Jej objawy są przejawem zarówno bardzo podstawowych, jak i niezwykle wysublimowanych aspektów egzystencji i przeżyć człowieka. Zaburzenia maniakalno-depresyjne dotyczą możliwości skrajnych sposobów postrzegania otaczającego świata,takich jak widzenie wszystkiego w barwach czarnych lub też w kolorach nadmiernie jaskrawych. Niesie to bardzo istotne konsekwencje dotyczące doznawanych emocji oraz społecznego funkcjonowania. Choroba maniakalno-depresyjna jest zaburzeniem ekstremalnych emocji. W zakresie nastawienia do otoczenia i innych ludzi mamy w niej do czynienia z nadmierną skłonnością do nawiązywania kontaktów w manii oraz niechęcią, niekiedy przemożną, do interakcji społecznych w depresji.

Polityka prywatności|Regulamin