Obraz i leczenie kolejnych epizodów depresji

Depresja jest jednym z najczęstszych stanów patologicznych. Ryzyko zachorowania na nią dotyczy co najmniej 10% dorosłej populacji i jest dwukrotnie większe u kobiet. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na drugie dziesięciolecie XXI wieku przewidują, że depresja (w przebiegu choroby afektywnej) stanowić będzie drugą, po chorobie wieńcowej przyczynę ograniczenia zdolności do pracy. Ostatni raport WHO z roku 2001 wymienia zaburzenia depresyjne jako czwartą przyczynę niesprawności, mierzoną za pomocą wskaźnika DALY (Disability Adjusted Life Years), przy czym w grupie wiekowej od 15 do 44 lat są one drugą w kolejności przyczyną. Choroby afektywne cechują się znaczną nawrotowością. W chorobie afektywnej jednobiegunowej wystąpienie każdego kolejnego epizodu depresji niesie ze sobą większe ryzyko wystąpienia następnego epizodu. Prawdopodobieństwo pojawienia się kolejnego epizodu depresji w ciągu najbliższych 3 lat wynosi dla pierwszych trzech epizodów depresji odpowiednio 50, 70 i 90%. Badania prospektywne wykazują ponadto, że, obok częstych nawrotów, u części chorych mamy do czynienia z tendencją do przewlekłości przebiegu i utrzymywania się objawów subdepresyjnych. W pierwszym badaniu tego typu wykonanym u 431 chorych, których obserwowano przez 12 lat, Judd i wsp. stwierdzili, że u wysokiego odsetka chorych, zwłaszcza z kolejnymi nawrotami choroby, utrzymywały się objawy subdepresyjne. W ostatnim badaniu holenderskim, w którym obserwacja przebiegu choroby trwała 3,5 roku, u 1/3 pacjentów z chorobą afektywną jednobiegunową stwierdzono przewlekły przebieg choroby.

pobierz artykuł

Polityka prywatności|Regulamin