Wykładniki przewlekłej aktywacji prozapalnej układu odpornościowego w depresji

Etiologia depresji jest złożona i niecałkowicie poznana. Depresja może mieć przebieg zarówno epizodyczny, z całkowitą remisją lub długimi okresami bezobjawowymi, jak i nawracający, z krótkimi okresami pomiędzy poszczególnymi epizodami. W krańcowych przypadkach przybiera charakter przewlekły, oporny na leczenie. Coraz większa liczba doniesień wspiera immunologiczną hipotezę depresji, która podkreśla znaczenie układu odpornościowego w etiologii tej choroby, wskazując na rolę cytokin w zmianach behawioralnych, w obrębie układów neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym oraz w obserwowanych zmianach endokrynnych, a zmienny przebieg zaburzeń depresyjnych tłumaczy tkwiącymi u ich podłoża mechanizmami zapalnymi i zaburzeniami immunologicznymi. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie obecnych poglądów dotyczących wykładników aktywacji układu odpornościowego w depresji oraz wskazanie czynnościowej integracji pomiędzy układami nerwowym, odpornościowym i endokrynnym wraz z ich wzajemnie zaburzaną funkcją w przebiegu tej choroby.

pobierz artykuł

Polityka prywatności|Regulamin