Zapobieganie samobójstwom. Jak założyć grupę wsparcia dla osób po samobójstwie kogoś bliskiego.

Samobójstwo jest złożonym zjawiskiem, które od stuleci przyciągało uwagę filozofów, teologów, lekarzy, socjlologów i artystów. Francuski filozof, Almert Camus, w swoim Micie Syzyfa uznał je za jednyny poważny problem filozoficzny.

Smobójstwami - jako poważnym problemem w dziedzienie zdrowia publicznego, trzeba się zając, lecz zapobieganie im nie jest, niestety, łatwym zadaniem. Najnowesze badania wskazują, że zapobiefanie samobójstwom jest wprawdzie możliwe, lecz wymaga całej serii działań, począwszy od zapewnienia jak najlepszych warunków wychowania dzieci i młodzieży, poprzez skuteczne leczenie zaburzeń psychicznychm a skończywszy na kontrolowaniu czynników ryzyka w środowisku. Sukces programów zapobiegania samobójstwu zależy przede wszystkim od odpowiedniej popularyzacji informacji na ten temat oraz od pogłębiania świadomości.

pobierz cały artykuł

Polityka prywatności|Regulamin